Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin zastępczych i adopcyjnych

Data: 01.12.2021 r., godz. 08.31    104
Specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin zastępczych i adopcyjnych
Specjalistyczne poradnictwo Rodzinne
dla rodzin zastępczych i adopcyjnych

Zadanie jest realizowane w latach 2020-2023 w następujących powiatach:
2021 rok – powiat piaseczyński, grójecki, radomski i szydłowiecki
2022 rok – powiaty ostrołęcki, ostrowski, płocki i płoński
2023 rok – powiaty wołomiński, garwoliński, łosicki, miński


W ramach projektu

Zadanie będzie składać się z następujących części:
1. diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dzieci z rodzin adopcyjnych i zastępczych
2. terapia indywidualna dla dzieci. im. służąca korekcie spektrum zachowań dzieci po traumie z uwzględnieniem ich biologicznego pochodzenia, rozwoju i wieku (np. agresja, autoagresja, przemoc, lęk, wycofanie, niskie poczucie własnej wartości, nadpobudliwość, problemy z koncentracją oraz inne)
3. terapia indywidualna dla dorosłych
4. terapia rodzinna i/lub małżeńska (w razie konieczności również mediacje)
5. grupy terapeutyczne mające na celu wymianę doświadczeń, dzielenie się trudnymi emocjami, wypracowanie rozwiązań oraz uzyskanie wsparcia od osób z podobnymi doświadczeniami i problemamiZgłoszenia

W celu zapisów prosimy o kontakt tel. +48 577 990 098
lub mail: a.salamonczyk@fundacjaidylla.org

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin zastępczych i adopcyjnych - diagnozy, terapie indywiduale, terapie rodzinne, grupy terapeutyczne. Zapisy pod numerem telefonu 577 990 098