Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Informacja o dniu wolnym od pracy - 23.12.2021 r.

Data: 03.12.2021 r., godz. 12.07    74
Informacja o dniu wolnym od pracy - 23.12.2021 r.
Rodziny z dziećmi na tle drzew

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W GRÓJCU


INFORMUJE, ŻE W DNIU
23 GRUDNIA 2021 roku
(czwartek)


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W GRÓJCU
BĘDZIE NIECZYNNE

Dzień ten będzie odpracowany w sobotę 11 grudnia 2021 roku w godz. 7:30 - 15:30


Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu nr 13/2021
z dnia 03.12.2021r.