Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Informacja o dniu wolnym od pracy - 24.12.2021 r.

Data: 03.12.2021 r., godz. 12.14    70
Informacja o dniu wolnym od pracy - 24.12.2021 r.
rodzice z dziećmi na tle drzew

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W GRÓJCU
INFORMUJE, ŻE W DNIU

24 GRUDNIA 2021 roku
(piątek)


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W GRÓJCU
BĘDZIE NIECZYNNE


Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu nr 14/2021
z dnia 03.12.2021r.