Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Komunikat dot. składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON

Data: 29.12.2021 r., godz. 13.29    98
Komunikat dot. składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON

Ludzie z dziećmi na tle zielonych drzew


W 2022 ROKU WNIOSKI FINANSOWANE
Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

(DOTYCZY ZADAŃ ALGORYTMOWYCH)
BĘDĄ ROZPATRYWANE
ZGODNIE Z KOLEJNOŚCIĄ WPŁYWU.

Ponadto informujemy, że od 01.01.2022 r. o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

będzie możliwość wnioskowania poprzez dedykowany System Obsługi Wsparcia (SOW)
www.sow.pfron.org.pl

Osoby z niepełnosprawnościami na tle dużego telefonu komórkowego zachęcający do założenia konta w Systemie Obsługi Wsparcia.