Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Program wspierający mobilność osób z niepełnosprawnością z pakietu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”

Data: 30.09.2022 r., godz. 13.57    476
Program wspierający mobilność osób z niepełnosprawnością z pakietu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu informuje, że dnia 21 września 2022 roku Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła kolejny program z pakietu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”, pod nazwą Mobilność osób z niepełnosprawnością.

Program ma ułatwić transport osób z najcięższymi niepełnosprawnościami w postaci pomocy finansowej przy zakupie nowego lub używanego samochodu. Chodzi tu o samochody osobowe dostosowane do potrzeb kierowcy lub pasażera ze znacznym stopniem niepełnosprawności, który porusza się na wózku inwalidzkim. Pojazd musi umożliwiać zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego.

Program skierowany będzie do osób z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego, które nie są w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu.

Pierwsza tura naboru wniosków rozpocznie się 1 marca 2023 roku.

Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane wyłącznie w formie elektronicznej przez teletransmisję danych lub w Oddziale PFRON - przy pomocy pracownika Oddziału. Żeby złożyć wniosek osoba wnioskująca będzie go musiała podpisać kwalifikowanym podpisem lub profilem zaufanym.

Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od ceny zakupu dostosowanego samochodu osobowego.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod adresem: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zatwierdzono-program-wspierajacy-mobilnosc-osob-z-niepelnosprawnoscia-z-pakietu-samodzieln/