Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Program "Zajęcia Klubowe w WTZ"

Data: 28.10.2022 r., godz. 20.35    154
Program "Zajęcia Klubowe w WTZ"

Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

I TURA NABORU 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu informuje, że w związku z realizacją programu „Zajęcia klubowe w WTZ” od dnia 2 listopada 2022 r. do 18 listopada 2022 r. przyjmuje wnioski o przyznanie środków na realizację programu. 

Nabór dotyczy zajęć, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (tj. od 1 lutego 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.)

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Beneficjentami programu są:

1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art.10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ. 

Dokumenty związane z realizacją programu zostały udostępnione na stronie internetowej Funduszu. 
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z treścią programu i procedurami jego realizacji.

Wnioski o dofinansowanie programu „Zajęcia klubowe w WTZ” przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu do dnia 18 listopada 2022 r.

Wniosek o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” - pobierz