Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Data: 17.11.2022 r., godz. 12.11    257
Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

życzenia z okazji dnia pracownika socjalnego.jpg (82 KB)