Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Komunikat dot. składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON

Data: 29.12.2022 r., godz. 12.33    328
Komunikat dot. składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON

     logo PCPR.jpg (174 KB)

LOGO PFRON.jpg (15 KB)

 

W 2023 ROKU WNIOSKI FINANSOWANE

ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

(DOTYCZY ZADAŃ ALGORYTMOWYCH)

BĘDĄ ROZPATRYWANE ZGODNIE Z KOLEJNOŚCIĄ WPŁYWU.

Ponadto informujemy, że od 01.01.2023 r. o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,

dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

będzie możliwość wnioskowania poprzez dedykowany System Obsługi Wsparcia (SOW)

załóż konto w SOW plakat.jpg (261 KB)