Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Wolne miejsca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu grójeckiego

Data: 22.03.2023 r., godz. 11.09    112
Wolne miejsca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu grójeckiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu informuje, że posiada wolne miejsca w Domach Pomocy Społecznej:


1. Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych w Tomczycach
adres: Tomczyce 40, 05-640 Mogielnica
średni miesięczny koszt utrzymania:  5 682,00 zł


 


W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny: 48 664 28 30.