Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Wyjazd na Farmę Iluzji

Data: 16.09.2019 r., godz. 15.15    192
Wyjazd na Farmę Iluzji
W dniu 27 sierpnia 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu zorganizowało wycieczkę dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Opiekunowie wraz z dziećmi wyjechali do FARMY ILUZJI w Trojanowie. Uczestnicy wycieczki mieli możliwość ciekawie spędzić czas i skorzystać ze wszystkich atrakcji proponowanych przez park rozrywki. Dzieci wracały do domów z niezapomnianymi wrażeniami, prezentami i upominkami. Dziękujemy rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka za tak liczny udział w wycieczce, za wspaniałą atmosferę i tworzenie wspólnoty opartej na wzajemnej pomocy, zrozumieniu
i czerpaniu doświadczeń oraz sił do dalszej efektywnej pracy.
Zorganizowanie wycieczki było możliwe dzięki wsparciu i hojności sponsorów, którym jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Dzięki Państwa nieocenionej pomocy udało nam się zorganizować zaplanowany wyjazd. Zatem przekazujemy serdeczne podziękowania dla naszych darczyńców:
DZIĘKUJEMY:
Panu Mieczysławowi Królowi – Faurecia Automotive Polska S.A
Panu Piotrowi Podobie – Prezesowi Doehler Sp.z.o.o. w Kozietułach
Panu Wojciechowi Kuligowi – Frutica w Lewiczynie
Panu Dariuszowi Gwieździe – Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec
Panu Dariuszowi Dziubie – Burmistrzowi Gminy i Miasta w Nowym Mieście nad Pilicą
Bankowi Spółdzielczemu w Grójcu przy ulicy Jatkowej 3
Bankowi Spółdzielczemu w Białej Rawskiej oddział w Grójcu
Panu Tadeuszowi Zakrzewskiemu – Wójtowi Gminy Chynów
Refresco Sp.z.o.o. w Kozietułach
Ferrero Polska Sp.z.o.o. w Belsku Dużym
Testa Apartamenty w Grójcu ul. Zdrojowa
Pepsi – Cola General Bottler Poland

Serdecznie dziękujemy za współpracę. Życzymy Państwu sukcesów w pracy i życzliwości ludzkiej na co dzień.

Dyrektor
Ewa Grotek
i pracownicy PCPR w Grójcu