Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Dodatkowe środki PFRON w 2019r.

Data: 12.11.2019 r., godz. 12.48    185
Dodatkowe środki PFRON w 2019r.
Ważne !!! 
W związku z otrzymaną informacją z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o zwiększonych środkach przypadających w 2019 r. na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu zaprasza do składania wniosków do zapatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.