Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

Data: 02.12.2019 r., godz. 21.29    133
Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych
Życzenia z okazji Dnia Osób Niepełnosprawnych


Z okazji Dnia Osób Niepełnosprawnych życzymy Państwu zdrowia, szczęścia,
uśmiechu każdego dnia oraz życzliwości i wyrozumiałości ze strony wszystkich ludzi.
Niech każdy dzień otacza Państwa ciepłem, bliskością i przyjaźnią, która pozwoli zapomnieć
o troskach dnia codziennego.

Życzy Dyrektor i pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu