Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Obsługa interesantów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Data: 22.05.2020 r., godz. 15.39    94
od dnia 25.05.2020 roku
OGŁOSZENIE
OBSŁUGA INTERESANTÓW
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRÓJCU
OD DNIA 25 MAJA 2020 ROKU


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu informuje, iż od poniedziałku 25 maja br. planuje wznowić bezpośrednią obsługę interesantów. Jednakże w dobie nieustannego zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, obsługa ta, będzie miała jednak nieco innych charakter niż zwykle. Będzie oparta na zachowaniu wszelkich środków ostrożności w zakresie ochrony zdrowia zarówno interesantów jak i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Prosimy zgłaszających się do nas interesantów, by pamiętali o noszeniu maseczek zakrywających usta i nos, używali rękawiczek jednorazowych i korzystali z płynów dezynfekcyjnych. Ponadto zaznaczamy, że z uwagi na Państwa bezpieczeństwo obsługa będzie odbywała się z zachowaniem odpowiednich odległości między osobami. Dlatego też, nie wszyscy interesanci będą mogli w tym samym czasie wejść do urzędu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:
„Do odwołania w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania
o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.”


Zwracamy się także z prośbą, by osoby, które zauważyły u siebie jakiekolwiek objawy infekcji w postaci np. kataru, kaszlu, czy podwyższonej temperatury, powstrzymały się od bezpośredniej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.
W dalszym ciągu sprawy można załatwić za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej oraz telefonicznie.

Wykaz numerów i adresów podajemy poniżej.
tel. 48 664 28 30
tel. 48 366 35 76
e-mail pcpr@pcpr.grojec.pl
program: System Obsługi Wsparcia (SOW)
adres do korespondencji : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu ul. Laskowa 4A 05-600 Grójec