Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Data: 29.05.2020 r., godz. 14.50    69
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
„Troska o dziecko jest pierwszym
i podstawowym sprawdzianem
stosunku człowieka do człowieka”

Jan Paweł II

Szanowni Rodzice Zastępczy i Prowadzący Rodzinne Domy Dziecka
Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego wszystkim Rodzicom Zastępczym i Prowadzącym Rodzinne Domy Dziecka w tym szczególnym dniu pragniemy podziękować za trud i poświęcenie, za troskę i opiekę, którą Państwo ofiarujecie każdego dnia swoim podopiecznym.
Składamy najserdeczniejsze życzenia wielu sił, zrozumienia, cierpliwości, wytrwałości oraz doświadczania samego dobra w pełnieniu tak ważnej roli.
Życzymy Państwu wielu radosnych chwil i inspiracji w dalszej pracy na rzecz dobra dzieci.

Z wyrazami szacunku i uznania
Dyrektor i Pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w GrójcuGrójec, dnia 30 maja 2020 r.