Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Dzień wolny od pracy

Data: 08.06.2020 r., godz. 15.33    59
12 czerwiec 2020 r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W GRÓJCU

INFORMUJE, ŻE W DNIU
12 CZERWCA 2020 roku
(piątek)

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W GRÓJCU
BĘDZIE NIECZYNNE

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu nr 7/2020
z dnia 08.06.2020r.