Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Kadra

4658
DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
Ewa Grotek

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

ZESPÓŁ DS. OGÓLNO – ORGANIZACYJNYCH
Sekretariat
Pomoc administracyjna
Marzena Sudak


ZESPÓŁ DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ

KIEROWNIK ZESPOŁU DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ

Wioletta Potwardowska

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej


Małgorzata Korzeniowska

Małgorzata Kowalczyk

Marzanna Pietrzak-Zakrzewska

Lidia Wojciechowska

Anna Wiśniewska

ZESPÓŁ DS. POMOCY SPOŁECZNEJ

Pracownik socjalny
Karolina Krzyżanowska

ZESPÓŁ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KIEROWNIK ZESPOŁU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Natalia Noremberg

Inspektor
Katarzyna Pacholik

Pomoc administracyjna
Magdalena Słupek

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ

Starszy Inspektor
Izabela Łukasiak

Pomoc administracyjna
Jolanta Wojciechowska

ZESPÓŁ DS. FINANSOWO – KSIĘGOWYCH

Główna księgowa
Lidia Siedlecka

Inspektor
Marzena Siatkowska


ZESPÓŁ DS. SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA

Psycholog
Irena Drabikowska

Prawnik
Artur Zalewski