Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Kadra

8953
DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
Ewa Grotek

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

ZESPÓŁ DS. OGÓLNO – ORGANIZACYJNYCH - tel.: 48 664 28 30 wew. 20
Sekretariat

Sekretarka
Anna Gwardiak


ZESPÓŁ DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ - tel.: koordynatorzy: 48 664 28 30 wew. 22, 23

KIEROWNIK ZESPOŁU DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

p. o. Martyna Mazurek 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

Małgorzata Kowalczyk
 
Karolina Kępka
 
Klaudia Binkiewicz
 
Piotr Cochal
 
Anna Wiśniewska

ZESPÓŁ DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I POMOCY SPOŁECZNEJ - tel.: 48 366 35 75, 48 664 28 30 wew. 26

KIEROWNIK ZESPOŁU DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I POMOCY SPOŁECZNEJ 
Natalia Noremberg

Inspektor
Katarzyna Pacholik
 
Inspektor
Magdalena Słupek
 
Pracownik socjalny
Małgorzata Łapińska
 

ZESPÓŁ DS. ŚWIADCZEŃ I INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ - tel.: 48 664 28 30 wew. 24
 
Inspektor
Wioletta Potwardowska
 
Inspektor
Izabela Łukasiak
 
Pracownik socjalny
Martyna Mazurek

ZESPÓŁ DS. FINANSOWO – KSIĘGOWYCH - tel.: 48 664 28 30 wew. 25

Główna księgowa
Lidia Siedlecka

Inspektor
Marzena Siatkowska


ZESPÓŁ DS. SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA - tel.: 48 664 28 30 wew. 28

Psycholog
Irena Drabikowska
 
Pedagog
Anna Słobodzin-Cąderek

Prawnik
Artur Zalewski