Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Kadra

2392
Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
Ewa Grotek
ZESPÓŁ DS. POMOCY SPOŁECZNEJ


Pracownik socjalny
Karolina Krzyżanowska

Pracownik socjalny
Małgorzata KorzeniowskaZESPÓŁ DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ

KIEROWNIK ZESPOŁU DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ
Dorota Sepczyńska


Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

Małgorzata Kowalczyk

Marlena Rosłon

Lidia Wojciechowska

Anna Wiśniewska

Anna TuszyńskaZESPÓŁ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


KIEROWNIK ZESPOŁU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Natalia Noremberg

Inspektor
Katarzyna SkowronZESPÓŁ DS. OGÓLNO – ORGANIZACYJNYCH

Kierownik kancelarii
Beata Dziedzic Samborska

Starszy Inspektor

Izabela Łukasiak

Inspektor
Wioletta Potwardowska

Pomoc administracyjna
Marzena Sudak


ZESPÓŁ DS. FINANSOWO – KSIĘGOWYCH

Główna księgowa
Lidia Siedlecka


Inspektor
Marzena Siatkowska


ZESPÓŁ DS. SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA

Psycholog
Irena Drabikowska

Prawnik
Artur Zalewski