Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Poradnictwo specjalistyczne

1043
Z dniem 22 sierpnia 2019r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu zostało zarejestrowane przez Wojewodę Mazowieckiego jako jednostka specjalistycznego poradnictwa i znajduje się w wykazie jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa mazowieckiego.