Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Ogłoszenie o naborze nr 7/2020 osoba z uprawnieniami konstrukcyjno-budowalnymi

Data: 15.05.2020 r., godz. 07.42    88