Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Ogłoszenie o naborze nr 8/2020 osoba z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi

Data: 27.05.2020 r., godz. 09.45    180