Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE I RODZINNE DOMY DZIECKA

Data: 12.09.2018 r., godz. 13.18    490