Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ ŁĄCZA INTERNETOWEGO

Data: 14.11.2019 r., godz. 17.01    209

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ ŁĄCZA INTERNETOWEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu celem rozpoznania cenowego rynku zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na dostawę symetrycznego łącza internetowego do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu, ul. Laskowa 4A, 
05-600 Grójec, które mieści się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu, ul. Laskowa 4A, 05-600 Grójec,

W trzech wariantach o gwarantowanej przepustowości:
30Mbps/30Mbps; 50Mbps/50Mbps; 100Mbps/100Mbps

Pozostałe parametry:
 dostępne min. 2 publiczne adresy IP,
 nielimitowany transfer danych oraz nielimitowana ilość otwartych sesji,
 dostępność usługi – nie mniejsza niż 99% miesięcznie,
 czas reakcji na awarię – max. 4 godziny, czas przywrócenia funkcjonalności:
max. 24 godziny,
 łącze zakończone wtykiem RJ-45 i doprowadzone do pomieszczenia serwerowni,
które mieści się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu,
 okres obowiązywania świadczenia usługi – 24 miesiące.

Dostawca łącza jest odpowiedzialny za doprowadzenie, uruchomienie i obsługę łącza, samodzielnie uzyska pozwolenia, o ile będą wymagane oraz dokona niezbędnych ustaleń technicznych w celu świadczenia usługi. Dostawca może stosować dowolne rozwiązania techniczne, o ile zapewnią one poprawną i nieprzerwaną realizację usługi o określonych powyżej parametrach.

Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres: pcpr@pcpr.grojec.pl lub papierowej na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.
Oferta powinna zawierać ceny netto oraz wartości brutto:
 usługi instalacji (jeżeli taka wystąpi),
 miesięcznego abonamentu.

Zleceniobiorca, który przedstawi najkorzystniejszą zdaniem PCPR w Grójcu ofertę handlową zostanie zaproszony do negocjacji handlowych w tym przedmiocie. Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe brutto oraz netto.

Oferty prosimy przesyłać do dnia 22.11.2019 r. do godz. 15:00 na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu
ul. Laskowa 4A
05-600 Grójec
lub
e-mail: pcpr@pcpr.grojec.pl

Oferta nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Zleceniobiorcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem PCPR w Grójcu z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia swojej oferty cenowej.
PCPR w Grójcu zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru Zleceniobiorcy bez podania przyczyny.