Piknik rodzinny w Publicznej Szkole Podstawowej w Sielcu

Data: 29.05.2024 r., godz. 13.10    48
28.05.2024 r.

W dniu 28 maja 2024r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu wraz z pracownikami uczestniczyli w pikniku rodzinnym organizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową w Sielcu w gminie Goszczyn.

W spotkaniu uczestniczyli również Rzecznik Praw Dziecka Pani Monika Horna-Cieślak oraz jej społeczny zastępca Pan Jan Gawroński, którzy chętnie odpowiadali na pytania dzieci dotyczące ich praw i obowiązków jako uczniów i dzieci. Całe wydarzenie przygotowane było z myślą o dzieciach i ich opiekunach, na których czekały liczne atrakcje oraz słodki poczęstunek.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i możliwość udziału w wydarzeniu Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu Pani  Joannie Gąsiorowskiej.

Piknik rodzinny zorganizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Sielcu
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu wraz z pracownikami oraz Dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu, Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z Rzecznikiem Praw Dziecka Panią Moniką Horną-Cieślak oraz jej społecznym zastępca Panem Janem Gawrońskim,