Program "Aktywny samorząd"

Liczba odwiedzających: 292

logo as.jpg (118 KB)

 

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu "Aktywny samorząd" w 2024 roku (plik do pobrania .pdf, 364 KB)

Treść programu "Aktywny samorząd" (plik do pobrania .pdf, 270 KB)

 

Wnioski do pobrania:

Moduł II - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - KRYTERIA (plik do pobrania .pdf, 190 KB)

Moduł I - Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar A - likwidacja bariery transportowej - KRYTERIA (plik do pobrania .pdf, 146 KB)

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu (dysfunkcja narządu ruchu)

Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu ruchu)
Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego)

Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu (dysfunkcja narządu słuchu)

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym - KRYTERIA (plik do pobrania .pdf, 150 KB)

Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu wzroku lub obu kończyn górnych)
Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu wzroku)
Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu słuchu i trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy)

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się - KRYTERIA (plik do pobrania .pdf, 216 KB)

Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny

Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej - KRYTERIA (plik do pobrania .pdf, 154 KB)