Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

Data: 03.12.2021 r., godz. 07.37    147
Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych życzymy wszystkim Osobom
z Niepełnosprawnościami, a także Ich rodzinom i przyjaciołom dużo zdrowia, siły oraz konsekwencji w pokonywaniu przeciwności losu.

Mijający rok jest trudny dla nas wszystkich, lecz wiemy, że pomimo ciężkich chwil spowodowanych pandemią, wykazujecie się Państwo ogromną wytrwałością i odwagą.
Niech każdy kolejny dzień będzie źródłem radości i pozwoli zapomnieć o troskach życia codziennego.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu
wraz z Pracownikami