Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Aktualności PCPR

Najważniejsze bieżące informacje z działalności naszej placówki

Ogłoszenia PCPR

Ważne bieżące informacje z naszej placówki