Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

UWAGA ZMIANA DRUKÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIA PFRON

Data: 10.12.2021 r., godz. 10.09    121
UWAGA ZMIANA DRUKÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIA PFRON
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu uprzejmie informuje,
że trwają prace nad przygotowaniem NOWYCH DRUKÓW WNIOSKÓW na zadania finansowane 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które
od dnia 01.01.2022 roku będzie można składać również drogą elektroniczną poprzez dedykowany System Obsługi Wsparcia.