Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Informacja o dniu wolnym od pracy - 07.01.2022 r.

Data: 31.12.2021 r., godz. 10.03    37
Informacja o dniu wolnym od pracy - 07.01.2022 r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W GRÓJCU

INFORMUJE, ŻE W DNIU
7 STYCZNIA 2022 roku
(piątek)

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W GRÓJCU
BĘDZIE NIECZYNNE


Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu nr 18/2021
z dnia 31.12.2021r.