Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

Data: 02.12.2022 r., godz. 13.17    285
Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

międzynarodowy dzień ON 2022.jpg (131 KB)