Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Pilotażowy program "Aktywny Samorząd" 2019r.

Data: 25.07.2019 r., godz. 12.38    195
Pilotażowy program "Aktywny Samorząd" 2019r.