Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Zmiany w programie "Aktywny Samorząd" w 2019r.

Data: 01.08.2019 r., godz. 08.42    255
Zmiany w programie "Aktywny Samorząd" w 2019r.
W związku z Uchwałą Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr 49/2019 z dnia 17 lipca 2019r., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu informuje o uruchomieniu naboru wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” na zadanie C1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Nabór wniosków trwa do dnia 31 sierpnia 2019r.
Zmiany w dokumencie Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019r. dotyczą również możliwości zwiększenia naliczenia dodatku dla studentów i pozostałych adresatów pomocy, na pokrycie innych kosztów kształcenia o 800 złotych z tytułu posiadania podpisu elektronicznego
lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenia wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON.
Więcej szczegółów dostępne jest pod adresem: