Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Pomoc prawna

1517
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu świadczy nieodpłatną pomoc prawną dla:

  • rodzin zastępczych

  • rodzinnych domów dziecka

  • pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych

  • pełnoletnich wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej

  • osób niepełnosprawnych