Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Pomoc psychologiczna

5604
Spotkanie z psychologiem jest możliwe po uprzednim umówieniu się osobistym lub telefonicznym pod nr telefonu: 48 664-28-30

Formy wsparcia i pomocy:
  • pomoc psychologiczna
  • psychoedukacja i poradnictwo wychowawcze
  • poradnictwo i terapia indywidualna dzieci, młodzieży i dorosłych
  • konsultacje i terapia rodzinna

PRZEMOC W RODZINIE


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” powstało w 1995 roku z inicjatywy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

infolinię tel: 800-120 -002 czynny przez całą dobę

poradnictwo prawne,

dyżury prawne – we środy, w godz. 18.00-22.00 na infolinii

oraz w poniedziałki i wtorki w godz. 17.00–21.00 pod nr telefonu: (22) 666-28-50

prowadzenie poradni e – mailowej pod adresem: niebieskalinia@niebieskalinia.info

SKYPE – dyżur w języku migowym – pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godzinach 13-15)