Projekt "Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin"

Data: 25.02.2024 r., godz. 19.42    464
Informacja o realizacji projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu informuje, że Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje trzyletni projekt "Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin" (2023-2025).

Program jest skierowany do rodzin zamieszkałych w Województwie Mazowieckim, które:

- przeżywają trudności opiekuńczo-wychowawcze lub kryzysowe sytuacje rodzinne,

- rodziców dzieci z zagrożeniem umieszczenia w pieczy zastępczej,

- rodzice dzieci, które przebywają czasowo w pieczy zastępczej,

- rodzice, do których powracają dzieci z pieczy zastępczej,

- rodzin zastępczych.

W ramach projektu można skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kryzysach związanych z wypełnianiem roli rodzicielskiej. Działania obejmują formy wsparcia indywidualne oraz grupowe dostosowane do potrzeb rodzin.

Zadanie publiczne sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W przypadku pytań dot. realizacji projektu prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem pod numerem telefonu: 696 509 924, 518 452 047 lub mailowo: zapisy@sdr.org.pl.

Więcej informacji: https://stowarzyszeniedlarodzin.pl/projekty_sdr/projekt-poradnia-rodzinna-stowarzyszenia-dla-rodzin-2023-2025

Plakat dot. realizacji projektu (plik do pobrania .pdf, 1,07 MB)

plakat PORADNIA RODZINNA SDR