Kadra

Liczba odwiedzających: 648

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
Ewa Grotek

Dyrektor przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach: 13.30-15.30.

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem: 48 664 28 30. 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

 

ZESPÓŁ DS. OGÓLNO – ORGANIZACYJNYCH - tel.: 48 664 28 30
Sekretariat

Sekretarka
Anna Gwardiak

ZESPÓŁ DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ - tel.: koordynatorzy: 48 664 28 30 wew. 22, 23

KIEROWNIK ZESPOŁU DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Martyna Mazurek 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

Karolina Kępka
 
Klaudia Binkiewicz
 
Weronika Pietrusiak
 
Piotr Cochal
 
Anna Wiśniewska

ZESPÓŁ DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I POMOCY SPOŁECZNEJ - tel.: 48 366 35 75, 48 664 28 30 wew. 26

KIEROWNIK ZESPOŁU DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I POMOCY SPOŁECZNEJ 
Natalia Noremberg

Starszy inspektor
Katarzyna Pacholik
 
Starszy inspektor
Magdalena Słupek
  
Pracownik socjalny
Małgorzata Łapińska
 

ZESPÓŁ DS. ŚWIADCZEŃ I INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ - tel.: 48 664 28 30 wew. 24

Główny specjalista
Wioletta Potwardowska
 
Starszy inspektor
Izabela Łukasiak

ZESPÓŁ DS. FINANSOWO – KSIĘGOWYCH - tel.: 48 664 28 30 wew. 25

Główna księgowa
Lidia Siedlecka

Główny specjalista 
Marzena Siatkowska

ZESPÓŁ DS. SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA - tel.: 48 664 28 30 wew. 28

Psycholog
Aleksander Strzelecki
 
Pedagog
Anna Słobodzin-Cąderek

Prawnik
Artur Zalewski