Poradnictwo specjalistyczne

Liczba odwiedzających: 495

Z dniem 15 października 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu zostało zarejestrowane przez Wojewodę Mazowieckiego jako jednostka specjalistycznego poradnictwa i znajduje się w wykazie jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa mazowieckiego pod pozycją nr 104.

W ramach poradnictwa specjalistycznego prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu istnieje możliwość skorzystania z pomocy: 

  • prawnej,
  • psychologicznej, 
  • rodzinnej w postaci wsparcia koordynatora rodzin oraz pracownika socjalnego. 

Poradnictwo odbywa się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 4a, 05-600 Grójec, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym pod nr telefonu 48 664 28 30. 

Nazwa jednostki realizującej poradnictwo specjalistyczne

Adres jednostki
(telefon, adres strony internetowej, e-mail)

Data wpisu
do Rejestru

Numer pozycji

Rodzaj prowadzonego poradnictwa

Godziny przyjęć interesantów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Grójcu

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 4A

05-600 Grójec

e-mail: pcpr@pcpr.grojec.pl

www.pcpr.grojec.pl

 

15.10.2019 r.

Nr 104

Poradnictwo prawne

Pierwszy i ostatni wtorek miesiąca
po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym godz. 08:00-09:00

Poradnictwo psychologiczne

Każdy czwartek miesiąca
po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym godz. 08:00-12:00

Poradnictwo rodzinne

Koordynator rodzin:
każdy czwartek miesiąca
po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym godz. 08:00-12:00

Pracownik socjalny:

Każdy wtorek miesiąca
po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym godz. 08:00-12:00