Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej

Liczba odwiedzających: 177

Zgodnie z Zarządzeniem 10/2024 Starosty Grójeckiego z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w powiecie grójeckim, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 19 stycznia 2024 r. poz. 979, miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi:

Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach – 6 865,00 zł


Dom Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą, ul. Ogrodowa 18 – 7 200,42 zł


Dom Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą, ul. Bielińskiego 26 – 5 500,00 zł


Dom Pomocy Społecznej w Lesznowoli "Pod Topolami" – 7 373,20 zł
 

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

  • osoba zainteresowana (mieszkaniec), ale nie więcej niż 70 % swojego dochodu,
  • małżonek, zstępni przedwstępnymi – zgodnie z umową zawartą z ośrodkiem pomocy społecznej,
  • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez rodzinę.