Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Ogłoszenie o naborze nr 1/2023 osoba z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi

Data: 08.02.2023 r., godz. 10.19    119